Funding - major grants

 • S. Filipek, NCN OPUS-23, 2023-2027

  Ligandy allosteryczne i allosteryczno-ortosteryczne (bitopic) receptora histaminowego H4 jako sposób na zwiększenie selektywności i własności stronniczych potencjalnych leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. [ PDF ]

  Allosteric and allosteric-orthosteric bitopic ligands of histamine receptor H4 as a way to increase selectivity and biased properties of potential anti-inflammatory and anti-cancer drugs. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-13, 2018-2022

  Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne. [ PDF ]

  Novel ligands of histamine receptor H4 as potential anti-allergic and anti-inflammatory drugs. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-12, 2017-2021

  Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy. [ PDF ]

  Study of mechanism of proteolysis and a selective ligand binding to gamma-secretase complex. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-8, 2015-2019

  COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych. [ PDF ]

  COGRIMEN - coarse-grained method for modeling of large biological systems in implicit environments. [ PDF ]

 • J. Jakowiecki, NCN PRELUDIUM, "Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1", 2017-2019.
 • S. Filipek, grant COST (European Cooperation in Science and Technology) CM1207 "GLISTEN: GPCR-Ligand Interactions, Structures, and Transmembrane Signalling: a European Research Network", 2013‑2017.
 • S. Filipek, NCN HARMONIA, "Badanie oddziaływania i przekazywania sygnału w kompleksach receptorów GPCR z arestyną", 2013-2016.
 • S. Filipek, NCN OPUS, "Badanie procesów wiązania ligandów oraz aktywacji receptorów GPCR formylowych, opioidowych i kanabinoidowych", 2012‑2015.
 • M. Bajda, NCN FUGA, "Projektowanie nowych związków, wpływających na agregację beta-amyloidu oraz przekaźnictwo cholinergiczne, metodami modelowania molekularnego", 2012-2014.
 • D. Latek, NCN SONATA, "Badania strukturalne oparte na niskim podobieństwie sekwencyjnym receptorów sprzężonych z białkiem G aktywowanych przez hormony i modulatory allosteryczne", 2013-2017.
 • K. Młynarczyk, NCN PRELUDIUM, "Badanie struktury centrum aktywnego gamma-sekretazy oraz jej interakcji z wybranymi substratami", 2014-2016.
THE LATEST NEWS

 • April 2023.
   
  Homology Modeling book edited by S.Filipek


This website is using cookies for managing site statistics.