Funding - major grants

 • S. Filipek, NCN OPUS-23, 2023-2027

  Ligandy allosteryczne i allosteryczno-ortosteryczne (bitopic) receptora histaminowego H4 jako sposób na zwiększenie selektywności i własności stronniczych potencjalnych leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. [ PDF ]

  Allosteric and allosteric-orthosteric bitopic ligands of histamine receptor H4 as a way to increase selectivity and biased properties of potential anti-inflammatory and anti-cancer drugs. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-13, 2018-2022

  Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne. [ PDF ]

  Novel ligands of histamine receptor H4 as potential anti-allergic and anti-inflammatory drugs. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-12, 2017-2021

  Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy. [ PDF ]

  Study of mechanism of proteolysis and a selective ligand binding to gamma-secretase complex. [ PDF ]

 • S. Filipek, NCN OPUS-8, 2015-2019

  COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych. [ PDF ]

  COGRIMEN - coarse-grained method for modeling of large biological systems in implicit environments. [ PDF ]

 • J. Jakowiecki, NCN PRELUDIUM, "Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1", 2017-2019.
 • S. Filipek, grant COST (European Cooperation in Science and Technology) CM1207 "GLISTEN: GPCR-Ligand Interactions, Structures, and Transmembrane Signalling: a European Research Network", 2013‑2017.
 • S. Filipek, NCN HARMONIA, "Badanie oddziaływania i przekazywania sygnału w kompleksach receptorów GPCR z arestyną", 2013-2016.
 • S. Filipek, NCN OPUS, "Badanie procesów wiązania ligandów oraz aktywacji receptorów GPCR formylowych, opioidowych i kanabinoidowych", 2012‑2015.
 • M. Bajda, NCN FUGA, "Projektowanie nowych związków, wpływających na agregację beta-amyloidu oraz przekaźnictwo cholinergiczne, metodami modelowania molekularnego", 2012-2014.
 • D. Latek, NCN SONATA, "Badania strukturalne oparte na niskim podobieństwie sekwencyjnym receptorów sprzężonych z białkiem G aktywowanych przez hormony i modulatory allosteryczne", 2013-2017.
 • K. Młynarczyk, NCN PRELUDIUM, "Badanie struktury centrum aktywnego gamma-sekretazy oraz jej interakcji z wybranymi substratami", 2014-2016.
THE LATEST NEWS
 • April 2023.
   
  Homology Modeling book edited by S.Filipek


 • April 2023.
   
  Job offer for two PhD students
  in the field of molecular modelling
  in the research project OPUS
  of the National Science Centre

This website is using cookies for managing site statistics.